Nemo Apps
随身携带这些短语
下载我们用于iPhone、iPad与安卓的免费挪威语学习应用程序。
Android app on Google Play
挪威语

挪威语

常用短语手册

Hei!
嗨!
God dag
您好(较有礼貌)
Takk
感谢你。
Unnskyld meg
对不起、请问
Vær så snill
Skål!
干杯!
Ha det bra
再见
Hvor mye er det?
多少钱?
Regningen, er du snill
请结账
Hvor er badet?
厕所在哪里?
Norge
挪威
Norsk
挪威语
Ja
Nei
不是
En
To
Tre
Denne, dette
这个
Den, det
那个
Veldig god
很好
Vakker
美丽、漂亮
Deilig
好吃
Jeg liker det
我喜欢
Er det greit?
好不好?
Det er greit
好的、没问题
Det er bra
太好了
Hvor er …?
…在哪里?
Hva?
什么?
Når?
何时/什么时候?
Litt
一点
Hallo
你好
Velkommen!
欢迎!
God morgen
早安
God natt
晚安
Ha det!
再见!
Ser deg senere
回头见
Takk skal du ha
谢谢
Tusen takk
非常感谢
Vær så god
不客气
Ikke noe problem
没问题
Jeg elsker deg
我爱你
Gratulerer!
恭喜!
Jeg beklager
对不起
Hva anbefaler du?
你推荐什么?
Kan jeg ta et bilde?
我可以照张相吗?
Hva er det?
那是什么?
Hvor kommer du fra?
你从哪里来?
Jeg er fra …
我来自…
Hvordan har du det?
你好吗?
Jeg har det bra
我很好
Hva heter du?
你叫什么名字?
Jeg heter …
我叫…
Hyggelig å møte deg
很高兴认识你
Hyggelig å møte deg også
答复“很高兴认识你”
Her
这里
Der
那里
Interessant
有趣的
Mulig
可能的
Rett / Riktig
正确
Fantastisk
极好的、精彩的
Favoritt
最喜爱的
Berømt
有名
Kjempeflott!
真棒!
Travel
Klar
准备好的/准备好了/准备
Senere
稍晚
现在
Jeg
De
Du
Venn
朋友
Vennligst
请(正式)
Ingenting
没事
Mer
更多
Kanskje
也许
Selvfølgelig
当然
Jeg er enig
我同意
Jeg forstår
我懂
Jeg forstår ikke
我不懂
Gjenta det, er du snill
请再讲一遍
Kan du snakke engelsk?
您会说英文吗?
Jeg kan snakke litt norsk
我能说一点挪威
Hvordan sier du … på norsk?
用挪威语怎么说…?
Hva betyr …?
…是什么意思?
Er det internettilgang her?
这里能上网吗?
Kan du anbefale en god restaurant i nærheten?
你能推荐附近一家好的饭店吗?
Hjelp!
救命!
Politi
警察
Lege
医生
Hvilken vei?
哪个方向?
Minibank
自动取款机
I dag
今天
I kveld
今晚
I morgen
明天
Venstre
左边
Høyre
右边
Stengt
打烊
Vann
Glad
高兴
Har du …?
你有…吗?
Fire fine hvite fisker på et fint hvitt fiskefat
绕口令:四条漂亮的白鱼在一道漂亮的白鱼拼盘里
挪威语是奥斯陆、卑尔根和特隆赫姆等挪威城市的主要语言。挪威语由两种官方书写方式:85-90%的人口使用博克马尔,其余10-15%的人口使用尼诺斯克语。这款程序以搏克马尔语为主。
西欧
英语
法语
德语
意大利语
西班牙语
葡萄牙语
希腊语
荷兰语
爱尔兰盖尔语
斯堪的纳维亚
挪威语
瑞典语
丹麦语
芬兰语
东欧
俄语
波兰语
捷克语
匈牙利语
克罗地亚语
罗马尼亚语
中东和南亚
阿拉伯语
土耳其语
希伯来语
印地文
泰米尔语
僧伽罗语
东亚
日语
中文
粤语
泰语
韩语
印度尼西亚语
马来语文
他加禄语
越南语
将语言更换为:
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close