Nemo Apps
随身携带这些短语
下载我们用于iPhone、iPad与安卓的免费瑞典语学习应用程序。
Android app on Google Play
瑞典语

瑞典语

常用短语手册

Hej
你好
Tack
谢谢
Förlåt mig
对不起
Snälla
Skål!
干杯!
Hej då
再见
Väldigt bra
很好
Vad kostar det?
多少钱?
Kan jag få notan
请结账
Var ligger badrummet?
厕所在哪里?
Sverige
瑞典
Svenska
瑞典语
Ja
Nej
不是
En / Ett
一个
Två
Tre
Det här
这个
Det där
那个
Vacker
美丽
Utsökt
好吃
Jag gillar det
我喜欢
Det är bra
太好了
Ursäkta mig
请问
Var ligger …?
…在哪里?
Vad?
什么?
När?
何时/什么时候?
Lite
一点
Välkommen!
欢迎!
God morgon
早安
God natt
晚安
Vi ses senare
回头见
Tack så mycket
非常感谢
Varsågod
不客气
Inga problem
没问题
Jag älskar dig
我爱你
Jag saknar dig
我想念你
Grattis!
恭喜!
Vad rekommenderar du?
你推荐什么?
Får jag ta ett foto?
我可以照张相吗?
Vad är det?
那是什么?
Var kommer du från?
你从哪里来?
Jag kommer från …
我来自…
Hur har du det?
你好吗?
Vad heter du?
你叫什么名字?
Jag heter …
我叫…
Trevligt att träffas
很高兴认识你
Här
这里
Där
那里
Intressant
有趣的
Möjlig
可能的
Rätt
正确
Underbar
极好的、精彩的
Favorit
最喜爱的
Berömd
有名
Häftigt!
真棒!
Upptagen
忙、被占用了、有人
Klar
准备好的/准备好了/准备
Absolut
肯定
Senare
稍晚
Nu
现在
Jag
Du
你、你们
Vän
朋友
Vänligen
请(正式)
Ingenting
没事
Mer
更多
Kanske
也许
Självklart
当然
Jag förstår
我懂
Jag förstår inte
我不懂
Upprepa är du snäll
请再讲一遍
Kan du prata engelska?
您会说英文吗?
Jag kan prata lite svenska
我能说一点瑞典语
Hur säger man … på svenska?
用瑞典语怎么说…?
Vad betyder …?
…是什么意思?
Kan jag få internetanslutning här?
这里能上网吗?
Kan du rekommendera en bra restaurang i närheten?
你能推荐附近一家好的饭店吗?
Hjälp!
救命!
Polis
警察
Läkare
医生
Jag är vilse
我迷路了
Jag är mätt
我饱了
Jag är hungrig
我饿了
Vilket håll?
哪个方向?
Bankomat
自动取款机
Idag
今天
Ikväll
今晚
Imorgon
明天
Vänster
左边
Höger
右边
Stängd
打烊
Ankomst
到达(名词)
Vatten
Kaffe
咖啡
Glad
高兴
Gata
街道
Har ni …?
你有…吗?
Viktig
重要
Hur många?
多少(问可数名词)?
Sju sjösjuka sjömän
绕口令:七个晕船的水手
瑞典语是斯德哥尔摩、哥德堡和马尔默等瑞典城市的主要语言。
西欧
英语
法语
德语
意大利语
西班牙语
葡萄牙语
希腊语
荷兰语
爱尔兰盖尔语
斯堪的纳维亚
挪威语
瑞典语
丹麦语
芬兰语
东欧
俄语
波兰语
捷克语
匈牙利语
克罗地亚语
罗马尼亚语
中东和南亚
阿拉伯语
土耳其语
希伯来语
印地文
泰米尔语
僧伽罗语
东亚
日语
中文
粤语
泰语
韩语
印度尼西亚语
马来语文
他加禄语
越南语
将语言更换为:
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close